Обери книгу сам!

Єдині вимоги до учнів щодо збереження підручників 1. Усі одержані вами підручники слід утримувати в охайному вигляді. 2. Треба тримати підручники в окремій обкладинці або обгорнути папером. 3. Не загинайте аркуші, користуйтеся закладкою.

4. Не слід класти в книгу ніякі предмети. 5. Перш ніж узяти до рук підручник, вимийте руки. Підготувавши урок, поставте книгу на полицю.

6. На сторінках підручників робити помітки ручкою або олівцем забороняється. 7. Поводься з підручником так, щоб не було соромно передати його твоїм товаришам. Як працювати

з підручником 1. Прочитай увесь навчальний матеріал з метою загального ознайомлення зі змістом.

2. З’ясуй значення незрозумілих слів, термінів, понять і висловів за допомогою словника, по записах у робочому зошиті. 3. Розділи навчальний матеріал на частини для кращого засвоєння. 4. Визнач головну думку автора, зроби записи у; формі плану, тез. 5. Прочитай текст ще раз і постарайся переказати його зміст по пам’яті.

Як працювати з текстом параграфа 1. Уважно прочитай текст параграфа, запитання і Завдання до нього. 2. Знайди в тексті відповіді на поставлені запитання.

Виконай усі завдання. 3. Запам’ятай усі

терміни й поняття. 4. Склади план своєї розповіді. 5. Перекажи зміст тексту відповідно до складеного плану, використовуючи у своїй розповіді нові терміни, поняття. Як користуватися навчальною, додатковою і довідковою літературою

1. Використовуючи навчальну, довідкову додаткову літературу, уточніть, що саме вас цікавить. 2. Подумайте, де найбільша можливість одержати відповіді на запитання, що вас цікавить: у підручнику, довіднику чи додатковій літературі. 3. Насамперед використайте підручник, потім — довідник, а тоді — додаткову літературу. 4. Відкриваючи книжку, спочатку прочитайте зміст і покажчик термінів, назв.

5. Залежно від мети використайте такі види читання: — читання-огляд, коли книжку переглядають швидко, зупиняючись на окремих сторінках ; — вибіркове читання або неповне, коли читають не весь текст, а тільки потрібні місця; — читання з різних видів записів прочитаного. 6. Відшукавши у книзі потрібний розділ, параграф чи сторінку, не обмежуйте побіжним поглядом, а випишіть потрібну для себе інформацію, виділіть основне, складіть план прочитаного. Як читати книжку

1. Пам’ятай: читання — одне з найважливіших завдань у самоосвіті, ставитись до нього треба серйозно. 2. Внутрішньо налаштовуйся на читання. Не поспішай, не «ковтай» зміст книжки, а читай уважно, вдумливо, намагайся запам’ятати прочитане. 3. Зміст треба осмислювати.

Не можна допускати механічного фіксування тексту. 4. Вчися читати швидко, не проговорюючи про себе, охоплюй поглядом цілі фрази, речення. 5. Для свідомого сприймання прочитай передмову, перегортаючи сторінки, обміркуй заголовки. 6. Коли щось незрозуміле, не поспішай гукати на допомогу інших. Спочатку спробуй самостійно розібратися.

Користуйся словниками, довідниками. 7. Роби помітки, виписки, за потреби склади план . 8. Найцікавіше запам’ятай. Порівнюй прочитане з уже відомими фактами, знайди йому місце в системі знань. 9. Прочитавши книжку, обміняйся думками і враженнями про неї з друзями, дай оцінку. Згадай основні образи, події, думки.

10. Порівняй власну думку про книжку з відгуками і рецензіями на неї: один розум добре, а колективний — краще. 11. Зроби відповідні записи про книжку у читацькому щоденнику. Як конспектувати книжку, статтю

Конспект — це стислий виклад змісту статті чи книжки. Від тез конспект відрізняється тим, що поряд з основними даними тексту в ньому коротко наводяться докази цих положень і висновки. Види конспектів А) текстуальний: основні положення твору, докази і висновки передаються словами автора, тобто цитатами;

Б) вільний — це переказ основного змісту книги своїми словами; В) змішаний — найчастіше використовуваний вид, при якому вільний переказ змісту поєднується із цитуванням. Правила конспектування

1. Запиши автора і назву статті чи книжки, яку конспектуєш. Виділи їх більшим шрифтом. 2. Під час конспектування статті запиши, в якому журналі, збірнику або в якій газеті її вміщено.

3. Складай конспект після того, як продумав план тексту. 4. Записуй тільки основне: спочатку головну думку, потім докази і приклади. 5. Намагайся, щоб записи були чіткими, змістовними і лаконічними. Для цього використовуй схеми, Таблиці.

6. Для зручності користування конспектом, Методика, пошук, досвід Підкреслюй найважливіші думки, навіть окремі фрази, словосполучення, слова; до розділів і підрозділів підбирай заголовки. 7. Цитуй правильно і точно, зазначай сторінку, з Якої взято цитату.

8. Роби помітки, які виявляють твоє ставлення до того, що конспектуєш. Використовуй для цього свої умовні позначки, а також подані нижче: А) знак оклику на полях — дуже добре;. Б) знак питання — здивування, незгода з автором, нерозуміння якоїсь думки.

9. Вчися конспектувати відразу начисто Як писати реферат 1. Визначити тему.

2. Підібрати літературу: А) документи, першоджерела; Б) монографії, довідники, збірники; В) газетні та журнальні матеріали. 3. Грунтовно вивчити літературу.

Читаючи книги, необхідно робити виписки цитат, основних думок. 4. Скласти список розділів, який може бути і планом реферату. 5. Продумати план реферату, можливе його розширення. 6. Систематизувати опрацьований матеріал. 7. Остаточно продумати та уточнити план реферату.

Обов’язково включити в план актуальність теми та її значення. 8. Написати реферат. 9. У кінці реферату слід подавати список використаної літератури.

10. Бібліографічний опис джерела в списку літератури подається за такими правилами: — для книг слід вказати прізвища та ініціали авторів, назви книг, підзаголовкові дані, місця і назви видавництв, роки видань, кількість сторінок; — для журнальних статей зазначають прізвища та ініціали авторів, повні назви статей, скорочені назви журналів, роки, номери, томи, випуски, сторінки; — для статей із книг та неперіодичних збірників повинні бути зазначені прізвища та ініціали авторів, назви статей, видань, в яких вміщені статті, місця видань, видавництва, роки видань, сторінки. Як читати газету

1. Читай газету кожен день. Газета допоможе тобі дізнатися про найважливіші події, що відбуваються в світі, про життя і справи твоїх ровесників, які живуть у нашій країні та за рубежем. 2. Починай читання газети з перегляду заголовків усіх статей. Це допоможе тобі вибрати потрібний важливий і цікавий для тебе матеріал. 3. Читай кожну статтю уважно, визначаючи, що головне в ній і чого вона вчить.

4. Звертай увагу на незрозумілі слова, їх пояснення знайдеш у словнику. 5. Візьми книгу про те, що особливо зацікавило тебе при читанні газети.


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Проблема истинных и ложных ценностей аргументы.
Обери книгу сам!

Categories: Сочинения на определенные темы