Разказ о школе на татарском языке

Минем м&;;#1241;кт&;;#1241;бем – Моя школа Кы&;;#1187;гыраулы м&;;#1241;кт&;;#1241;п еллары к&;;#1199;&;;#1187;елд&;;#1241; кала торган и&;;#1187; шатлыклы &;;#1211;&;;#1241;м м&;;#1241;ш&;;#1241;к&;;#1241;тьсез мизгелл&;;#1241;рне&;;#1187; берсе. Бу чынлапта бик д&;;#1257;рес. М&;;#1241;кт&;;#1241;п кешег&;;#1241; беренче бик м&;;#1257;&;;#1211;им булган белемне ген&;;#1241; т&;;#1199;гел, беренче тормыш д&;;#1241;ресл&;;#1241;рен д&;;#1241; бир&;;#1241;, дуслык &;;#1211;&;;#1241;м беренче м&;;#1241;х&;;#1241;бб&;;#1241;т хисл&;;#1241;ре бел&;;#1241;н д&;;#1241; таныштыра. Барсы да &;;#1199;зене&;;#1187;

м&;;#1241;кт&;;#1241;пт&;;#1241;ге беренче к&;;#1257;нен б&;;#1241;лки х&;;#1241;терл&;;#1241;п т&;;#1241; бетермидер, л&;;#1241;кин &;;#1211;&;;#1241;ркем &;;#1199;зене&;;#1187; со&;;#1187;гы кы&;;#1187;гырау б&;;#1241;йр&;;#1241;мен к&;;#1199;пме еллар &;;#1199;тс&;;#1241; д&;;#1241; исенд&;;#1241; тота.

Ч&;;#1257;нки бу к&;;#1257;н шатлыклы да, мо&;;#1187;су да. Кеше, укучы &;;#1199;езене&;;#1187; унъеллык гомере бел&;;#1241;н хушлаша дис&;;#1241;&;;#1187; д&;;#1241; була. М&;;#1241;кт&;;#1241;п &;;#1211;&;;#1241;м андагы булган барлык шатлыклы &;;#1211;&;;#1241;м мо&;;#1187;су вакыйгалар артта кала, алда – &;;#1241;лег&;;#1241; таныш булмаган я&;;#1187;а

тормыш.

&;;#1240;лб&;;#1241;тта, м&;;#1241;кт&;;#1241;п диг&;;#1241;ч, б&;;#1241;лки, шатлыклы х&;;#1241;лл&;;#1241;р ген&;;#1241; иск&;;#1241; т&;;#1257;шм&;;#1241;с, ч&;;#1257;нки безне барыбызны да укымаган д&;;#1241;ресл&;;#1241;р, эшл&;;#1241;нм&;;#1241;г&;;#1241;н &;;#1257;й эшл&;;#1241;ре, яман билгел&;;#1241;р &;;#1257;чен ачуланалар, кайсеберл&;;#1241;рне ипт&;;#1241;шл&;;#1241;ре д&;;#1241;, м&;;#1257;гаен, кыерсытадыр. Л&;;#1241;кин болар барсы да м&;;#1257;&;;#1211;им т&;;#1199;гел. &;;#1210;&;;#1241;рбер укучы &;;#1199;сеп &;;#1175;итеп еллар биеклегенн&;;#1241;н &;;#1199;зене&;;#1187; м&;;#1241;кт&;;#1241;п елларына караса, барыбер тик м&;;#1241;ш&;;#1241;к&;;#1241;тьсез, тыныч балачагын &;;#1211;&;;#1241;м м&;;#1241;&;;#1187;гелекк&;;#1241; узып китк&;;#1241;н м&;;#1241;кт&;;#1241;п елларын гына иск&;;#1241; аладыр. &;;#1210;&;;#1241;ркемг&;;#1241; &;;#1199;зе укыган м&;;#1241;кт&;;#1241;п кадерле &;;#1211;&;;#1241;м якын. Мин &;;#1199;земне&;;#1187; м&;;#1241;кт&;;#1241;бем турындада &;;#1241;йтеп кит&;;#1241;сем кил&;;#1241;.

Беренче карашка ул башка м&;;#1241;кт&;;#1241;пл&;;#1241;рд&;;#1241;н, б&;;#1241;лки, аерылмыйдыр. &;;#1240;мма монда к&;;#1199;&;;#1187;елг&;;#1241; &;;#1199;теп кер&;;#1241; торган &;;#1175;ылылык &;;#1211;&;;#1241;м ниндидер р&;;#1241;х&;;#1241;тлек бар, бу хисл&;;#1241;р м&;;#1241;кт&;;#1241;пне&;;#1187; тупсасын атлагап керг&;;#1241;ч та сине урап алалар кебек. Мин 9нчы А сыйныфында укыйм.

Яртакан ф&;;#1241;нн&;;#1241;рем рус теле бел&;;#1241;н биология. Безне&;;#1187; сыйныф б&;;#1199;лм&;;#1241;л&;;#1241;ре якты &;;#1211;&;;#1241;м &;;#1175;ылы. Анда я&;;#1187;а белем алыр &;;#1257;чен б&;;#1257;тен шартлар каралаган.

Без &;;#1199;зебезне&;;#1187; укытучыларыбызны бик яратабыз &;;#1211;&;;#1241;м х&;;#1257;рм&;;#1241;т ит&;;#1241;без. Алар кайчан бик тал&;;#1241;пч&;;#1241;н яки усал булсалар да, без бел&;;#1241;без, укытучыларыбызны&;;#1187; т&;;#1257;п бурычы – безне чын &;;#1211;&;;#1241;м яхшы кешел&;;#1241;р итеп т&;;#1241;рбиял&;;#1241;&;;#1199;. Безне&;;#1187; сыйныф &;;#1175;ит&;;#1241;кчесе игелекле &;;#1211;&;;#1241;м яхшы кеше.

Ул &;;#1211;&;;#1241;рбер укучысын ты&;;#1187;лый &;;#1211;&;;#1241;м а&;;#1187;лый бел&;;#1241;.

Ул биология укытучысы. Безне&;;#1187; б&;;#1199;лм&;;#1241;д&;;#1241; х&;;#1241;тта табигать почмагы да бар. Монда ике ташбака, балыклар яши.

Безг&;;#1241; &;;#1175;&;;#1241;нлекл&;;#1241;ребез &;;#1211;&;;#1241;м г&;;#1257;лл&;;#1241;ребез турында кайгыртырга бик ошый.

Классыбызны без гел чисталыкта &;;#1211;&;;#1241;м т&;;#1241;ртипт&;;#1241; тотырга тырышабыз.


Сочинение рассуждение на тему жизненные ценности 15.3.
Разказ о школе на татарском языке

Categories: Новое

Рейтинг компании: 9.7 из 10