Стратегія спілкування з сімьями

Психолого — педагогічний тренінг з мети «Співпраця дитячого садка та сім’ї». Організація просвітницької роботи з батьківським колективом.

Мета. Популяризація концепції усвідомленного батьківства з точки зору морально-етичного виховання дошкільників.

Завдання. Сприяти збагаченню знань молодих педагогів щодо форм, методів та способів роботи з батьківським колективом з питання морально-етичного виховання. Забезпечити виховання і саморозвиток педагогів з метою надання допомоги батькам у підвищенні самосвідомості та визначенні

особистої шкали цінностей.

Хід проведення

1. Привітання всіх членів тренінгу.

2. Повідомлення теми, мети та завдань психолого — педагогічного треінгу.

3. Вправа — привітання «Кажемо приємне»

Всі учасники стають у коло і за годинниковою стрілкою торкаючись долонями одне одного, говорять комплімент. Наприклад: «У тебе гарна усмішка».

4. Слово ведучого тренінгу. Сім’я — своєрідний центр формування особистості дитини, виховання її характеру, волі, громадянської свідомості. Мораль батьків повинна формуватися не лише традиційними формами і методами, але й на основі суспільного

досвіду, наукових дослідженнях педагогіки і психології, педагогічної практики.

Сім’я завжди була природним середовищем первинної соціалізації дитини, джерелом моральної, духовної підтримки, необхідної для розвитку її членів, засобом збереження і передачі культурних цінностей від покоління до покоління.

Завдання морально-етичного виховання, які стоять перед дитячим садком, не можна реалізувати без активної допомоги сім’ї.

Сьогодні, шановні колеги, під час нашої роботи я хочу познайомити вас із конкретними видами роботи з батьками, які можна використати на практиці в процесі морального виховання дошкільнят.

Вправа «Діжка ідей».

Мета: визначення обізнаності молодих вихователів щодо форм роботи з батьками з питання морально-етичного виховання дошкільнят.

Учасники тренінгу на індивідуальних карточках записують відомі їм форми роботи з батьківським загалом, які потім зачитують по колу. Головна умова: не повинно бути повторень. Керівник тренінгу доповнює несказане.

Форми роботи з батьками: лекції, бесіди, консультації, вечори запитань та відповідей, конференції з обміну досвідом, диспути, усні журнали, зустрічі за круглим столом, Дні відкритих дверей, сімейні вечори, тематичні газети, аукціони сімейної педагогіки, батьківські ринги, рольові ігри тощо.

Гра «Педаго Гі Ка казки».

Мета : ознайомлення молодих вихователів з нетрадиційною формою проведення роботи з батьками — педагогічною грою, методами і прийомами поповнення їхніх знань.

Завдання: за допомогою дитячих казок познайомити дорослих з типами батьківства, які використовуються на практиці.

Хід гри

Педагог зачитує батькам основні характерні ознаки того чи іншого типу батьківства, а батьки повинні співставляти їх з поведінкою казкового героя, назвавши відповідну казку.

Авторитарний тип:

— цінують покірливість, над усе ставлять власний авторитет;

— мають тенденції до карально — насильницької дисципліни;

— обмежують ступінь вибору дітей.

Ліберальний тип:

— мають незначний контроль над поведінкою дитини, іноді спостерігається повна його відсутність;

— надають дітям багато волі, завжди спираються на логіку і розсудливість.

.

Авторитарний тип:

— батьки прагнуть бути найбільш турботливими;

— прагнуть бути чуйними до потреб дитини, більше покладаються на заохочення, ніж покарання. .

Щоб привернути батьків до спільної роботи, необхідні навики

1. Вчіться добре слухати — це важка праця. Ми неуважна до співбесідника тоді, коли:

— Хочемо почути, щось визначене, і слухаємо вибірково

Дуже зайняті, турбуємося, що сказати далі.

— Чекаємо паузи, щоб вставити своє слово.

— Ігноруємо мову співбесідника.

— Відчуваємо дискомфорт

— Між співбесідниками фізична перешкода .

Для вихователів дуже важливо навчитися вести діалог з батьками у групі повній дітей, які постійно відволікають. Потрібно навчитися пристосовуватися: швидко звернутися до співбесідника «Вибачте, будь ласка, хвилиночку…», і потім повернутися до розмови: «Ви говорили мені про…»

2. Необхідно пам’ятати, що наші тіла теж говорять. Дослідження в цій області показують, що із загального об’єму повідомлення, які ми одержуємо від співбесідника, понад 70% доводиться на безсловесну інформацію. Особливо багато інформації дає нам особу, погляд співбесідника.

— намагайтеся вибирати невимушену позу — без щільно схрещених рук, ніг, що справляє враження перешкоди.

— корисно злегка нахилитися до співбесідника, а не триматися абсолютно прямо, і не відхилятися назад. Або можна скопіювати позу співбесідника — це психологічно зближує.

— рівно і доброзичливо дивитися в очі співбесідника, але не слід упиватися в нього немигаючим поглядом, що звичайно викликає неприємні відчуття.

3. Спілкуючись з розсердженими батьками залишайтеся спокійними «Я бачу, що Ви дуже сердиті, розкажіть, що трапилося…»

— надавайте можливість виговоритися, весь час уважно слухайте.

— якщо потрібно вибачитися, принесіть свої вибачення.

— якщо батьки агресивно налаштовані, то за допомогою вимовленого слова або виразної мови тіла Ви можете контролювати ситуацію. «Я бачу, що Ви гніваєтесь, я обов’язково вислухаю ситуацію, слухати при дітях такі слова я не готова…»Я бачу, що Ваш крик турбує дітей, я поговорю з Вами в коридорі»..

— наступного дня, як налагодити контакти. Не можна ігнорувати сутичку, вдавати, ніби нічого не сталося: «Здається у вівторок ситуація вийшла з-під контролю. Мені б хотілося обговорити її, якщо бажаєте..»

— у контакті з агресивними батьками уникайте будь-якої негативної дії на самооцінку батьків: «Ви нічого не розумієте, зараз я Вам поясню…»


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Анализ стихотворения я помню любимая помню.
Стратегія спілкування з сімьями

Categories: Сочинения на определенные темы