Урок розвитку зв»язного мовлення у 8 класі. Аналіз контрольного твору-роздуму «Поняття моралі»

Мета: Вчити учнів удосконалювати тексти творів, аналізувати,

Виправляти типові помилки, формувати навички роботи

В групах та індивідуально, розвивати усне та писемне

Мовлення, виховувати високі моральні якості: людяність,

Співчуття, гуманізм, патріотизм…

Тип: Урок розвитку зв’язного мовлення.

Хід уроку

I . Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми, мети, завдань уроку.

1. Загальна характеристика оцінювання творів.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8-А

8-Б

2.

Зразки кращих творів

II. Сприймання та засвоєння теми уроку.

1). Аналіз типових помилок учителем.

— Відсутній вступ-теза, висновок, тема не розкрита, розглянуто лише якусь одну проблему, наприклад, що таке добро і зло як моральні категорії, присутні чужі думки , написання роботи у вигляді реферату, відсутній зв’язок між мікротемами, спотворено зміст твору через вживання невідповідних слів, наприклад, морально-етнічна тема, люди поважали поняття. Допущено

ряд лексичних помилок: морально-емоціональні стосунки, живий об’єкт. У творах присутні граматичні, орфографічні, пунктуаційні недоліки.

2). Групова робота.

Група I.

1. Сформулювати тезу, що таке мораль. Назвати моральні якості. У яких відомих джерелах вони згадуються.

2. Вибрати одну моральну якість людини, навести приклад з літератури чи історії.

3. Зробити висновок, що таке мораль.

4. Виконати завдання. Виправити граматичні помилки у висловах: о правилах поведінки, к дітям, стріляв по ворогам, самий розповсюджений, самий аморальний.

5. Відредагувати речення: «Нас оточують різні люди і вчинки в них відрізняються одне від одного».

Група II.

1. Сформулювати тезу, що таке мораль. Назвати моральні якості. У яких відомих джерелах вони згадуються.

1. Вибрати одну моральну якість людини, навести приклад з літератури чи історії.

2. Зробити висновок, що таке мораль.

3. Виконати завдання. Виправити лексичні помилки: поступок, поступити, відносяться до проблеми, людство не стоїть на одному місті, відомий, відзивчивий, спосібність.

4. Відредагувати речення: «Кожна людина має свої особистості. Іноді людина не замислюється над своїми вчинками і діями»

Група III.

1. Сформулювати тезу, що таке мораль. Назвати моральні

Якості. У яких відомих джерелах вони згадуються.

2. Вибрати одну моральну якість людини, навести приклад з літератури чи історії.

3. Зробити висновок, що таке мораль.

4. Виконати завдання. Усунути тавтологію в реченнях.

— Кожна людина здатна вчиняти гарні та погані вчинки.

— Довірлива людина довіряє навіть брехунам.

— Люди вірили, що моральні якості притаманні усім людям.

5. Відредагувати речення: «Багато людей, які поступають з

Іншими зовсім негідно, наприклад, не можна залишати

Людину в біді».

Група IV.

1.Сформулювати тезу, що таке мораль. Назвати моральні

Якості. У яких відомих джерелах вони згадуються.

2. Вибрати одну моральну якість людини, навести приклад з літератури чи історії.

3. Зробити висновок, що таке мораль.

4. Виконати завдання. Виправити у словах орфографічні помилки, орфограми пояснити.

В житті, моральність вчинків, прогресс, обгрунтувати,

Можно, тянуться, нажаль, невлаштовує, вічливо, внеї.

5. Відредагувати речення: «Чудово про моральні знання Л. М. Толстой писав: «В області моралі відбувається одне дивне явище, що мало зауважується».

/Клас ділиться на рівноцінні групи, керує групою сильний учень і назначає відповідальних за окремі завдання, які виконуються всіма учнями разом. За першими трьома завданнями, які є однаковими у кожній групі, учні складають твір-роздум «Поняття моралі». На виконання усіх завдань відводиться 20 хвилин./

3). Звіти груп про виконану роботу.

/Письмові завдання №4,5 виконуються на дошці. Один учень із групи зачитує твір-роздум, де є теза, аргументи, висновок. Учні інших груп оцінюють роботу, вказують на недоліки. Потім перевіряють виконання завдань №4,5./

4). Робота зі словниками .

Знайти визначення висловів: мораль, моральний, аморальний, етика, етичний, етикет.

III. Закріплення уроку.

1. Повторення структури твору-роздуму .

2. Умови зовнішнього тестування щодо написання твору-роздуму .

3. Обговорення кожної умови на основі написаних творів-роздумів «Поняття моралі».

IV. Підсумок уроку.

Зачитування зразків удосконалених творів-роздумів .

V. Домашнє завдання.

Повторити просте речення.

Параграф 15, впр. 264 . Скласти тести на просте речення та розділові знаки.

Група I.

6. Сформулювати тезу, що таке мораль. Назвати моральні якості. У яких відомих джерелах вони згадуються.

7. Вибрати одну моральну якість людини, навести приклад з літератури чи історії.

8. Зробити висновок, що таке мораль.

9. Виконати завдання. Виправити граматичні помилки у висловах: о правилах поведінки, к дітям, стріляв по ворогам, самий розповсюджений, самий аморальний.

10. Відредагувати речення: «Нас оточують різні люди і вчинки в них відрізняються одне від одного».

Група II.

1. Сформулювати тезу, що таке мораль. Назвати моральні якості. У яких відомих джерелах вони згадуються.

5. Вибрати одну моральну якість людини, навести приклад з літератури чи історії.

6. Зробити висновок, що таке мораль.

7. Виконати завдання. Виправити лексичні помилки: поступок, поступити, відносяться до проблеми, людство не стоїть на одному місті, відомий, відзивчивий, спосібність.

8. Відредагувати речення: «Кожна людина має свої особистості. Іноді людина не замислюється над своїми вчинками і діями»

Група III.

6. Сформулювати тезу, що таке мораль. Назвати моральні

Якості. У яких відомих джерелах вони згадуються.

6. Вибрати одну моральну якість людини, навести приклад з літератури чи історії.

7. Зробити висновок, що таке мораль.

8. Виконати завдання. Усунути тавтологію в реченнях.

— Кожна людина здатна вчиняти гарні та погані вчинки.

— Довірлива людина довіряє навіть брехунам.

— Люди вірили, що моральні якості притаманні усім людям.

9. Відредагувати речення: «Багато людей, які поступають з

Іншими зовсім негідно, наприклад, не можна залишати

Людину в біді».

Група IV.

1.Сформулювати тезу, що таке мораль. Назвати моральні

Якості. У яких відомих джерелах вони згадуються.

7. Вибрати одну моральну якість людини, навести приклад з літератури чи історії.

8. Зробити висновок, що таке мораль.

9. Виконати завдання. Виправити у словах орфографічні помилки, орфограми пояснити.

В житті, моральність вчинків, прогресс, обгрунтувати,

Можно, тянуться, нажаль, невлаштовує, вічливо, внеї.

10. Відредагувати речення: «Чудово про моральні знання Л. М. Толстой писав: «В області моралі відбувається одне дивне явище, що мало зауважується».


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Сочинение на тему окружающая среда.
Урок розвитку зв»язного мовлення у 8 класі. Аналіз контрольного твору-роздуму «Поняття моралі»

Categories: Сочинения на определенные темы