Урок хімії. Пластмаси

Тема:

«Пластмаси»

Мета:

створити умови для усвідомлення та осмислення нової навчальної інформації засобами технології педагогічних майстерень; розвивати самостійність, критичність мислення, комунікативні якості під час роботи в групі; розвивати в учнів допитливість, потребу в самопізнанні та самовдосконаленні; розвивати вміння проводити лабораторні роботи , робити висновки, самостійно працювати з підручниками та додатковою літературою; створення емоційно актуального фону уроку; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять,

естетичні почуття; розвивати пізнавальну активність учнів та творчу самостійність; розвивати вміння працювати в навчальних парах та групах; виховувати спостережливість, працелюбність, старанність; виховувати компетентну людину; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; формувати бажання вчитися; формувати вміння переконувати у своїй думці інших; формувати толерантне ставлення до всіх учасників навчального процесу; формувати світогляд і розумовий розвиток учнів з допомогою принципів і методів логічного мислення; формувати етичні стосунки в колективі, бажання вчитися, знати якомога більше, розвивати

навички інтерактивного спілкування відповідно до індивідуальних здібностей; формування міжпредметних знань; формування експериментальних умінь; удосконалювати спеціальні вміння роботи з підручником і додатковою літературою; удосконалювати вміння працювати з комп’ютером, підручником, опорним конспектом, планом-конспектом, малюнками, таблицями; залучення учнів до практичного використання знань та умінь; розкрити значення що таке пластмаса?

Презентація та інші матеріали :


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Проблемы мнимых ценностей аргументы.
Урок хімії. Пластмаси

Categories: Сочинения на определенные темы